Zabrana za nošenje oružja u pojedinim delovima Beča važi od 1. februara i ima za cilj da se preventivno spreči mogućnost napada ili nasilja.

Zabrana nošenja oružja stupila na snagu od 1. februara i odnosi se na pojedine delove Beča. U pitanju je zabrana za oružje , i to kako klasičnog, tako i predmeta koja su podesna za vršenje nasilja nad ljudima i za oštećenje stvari, kao što su noževi, ali i metalne šipke i bejzbol palice. Cilj je da se preventivno spreči mogućnost napada ili nasilja.

Zone u kojima je zabranjeno nošenje oružja obuhvataju područje Prateršterna kao i delove ulice Franz-Josefs-Kai, između Augartenbrücke i Salztorbrücke.  Zabrana za Praterštern važi 24 sata, dok zabrana nošenja oružja na Dunavskom kanalu važi preko noći, i to od 20 do 08 sati. Važnost ovih zona je u prvoj fazi ograničena na tri meseca, s tim što je moguće produžavanje za sledeća tri meseca, pa bi ta mera, vremenom, mogla da postane i stalna.

Izuzeti od ovoga su lica koja po službenoj dužnosti nose oružje ili imaju dozvole za nošenje oružja. U tim slučajevima oni mogu sa sobom da imaju i biber sprej, ali samo za potrebe samoodbrane. To važi i za zanatlije koje u zonama obavljaju svoje poslove, a sa sobom nose predmete na koje bi mogla da se odnosi ova zabrana.

Šta može policija?

Policija ima pravo u tim zonama da, u slučaju da postoji  osnovana sumnja, zaustavi lica i vozila, da ih pretrese i uveri se da u odeću, predmetima koje nose sobom ili automobilima nema zabranjenog oružja ili predmeta. U slučaju nalaženja oružja, policija će ga zapleniti, a dotičnom licu izdati odgovarajuću potvrdu. Osim toga, to lice mora da računa sa administrativnom kaznom do 500 evra ili, ako nema novca da plati kaznu, zatvorom do 2 nedelje.

Mihael Ludvig, gradonačelnik Beča, traži da se zabrana nošenja oružja proširi na  čitav Beč što bi policiji omogućilo da u svako vreme i na svakom mestu sumnjivim osobama oduzme nož ili drugi opasan predmet.

Inače, za građane trećih zemalja (onih koje su izvan EU) postoji još od početka godina u čitavoj Austriji zabrana nošenja oružja, gde spadaju i noževi i druga hladna oružja.

Source :

Dijaspora.tv

POSTAVITE ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime