Srbija: Koliki rashodi takav i razvoj

0

 

Ministarka finansija Diana Dragutinvić

 

 

Ona je rekla da će prihodi budžeta biti 656 milijardi dinara, rashodi 763 milijardi dinara, a deficit 107 milijardi dinara, koji će najvećim delom pokriven iz kreditnih izvora i iz državnih rezervi.
 

Ministarka je najavila da će u budžetu za 2010. godinu penzije i plate biti zamrznute, nastaviće se sa subvencionisanim kreditima, a prioritet će biti i izgradnja Koridora 10.
 

Dragutinovićeva je naglasila da će fiskalna politika biti restriktivnija nego u ovoj godini, kao i da budžetska konsolidacija mora biti podržana strukturnim reformama, pre svega reformom državne administracije i penzionom reformom.

U 2010. godini neće biti povećanja poreskih stopa, a neki od novih poreza koji su uvedeni 2009. godine, kao što je porez na upotrebu mobilnih telefona, biće zadržani i u sledećoj godini, kazala je ona.
 

Dve osnovne novine u budžetu su prikazivanje sopstvenih prihoda budžetskih korisnika u gotovo punom iznosu i bespovratne pomoći EU, kao i prikazivanje gubitka poreskih prihoda po osnovu poreskih olakšica i umanjenja poreske osnovice, rekla je Dragutinovićeva.
 

Ministarka je precizirala da su budžetom predviđene subvencije od oko 43 milijarde dinara, što je nešto više nego u 2009. godini, i da su to: subvencije "Železnicama Srbije", javnom preduzeću "Resavica", poljoprivredi, društvenim preduzećima, podsticaju "grinfild" investicija, turizmu.

Prema njenim rečima, u budžetu je predviđeno 24,3 milijarde dinara "mekih kredita" za podršku različitim projektima usmerenim prema privredi i stanovništvu kao što su programi za povećanje likvidnosti privrede, izgradnja jeftinih stanova (dve milijarde dinara), podrška "FIAT-u"…

Pri određivanju rashoda za zaposlene, vlada je pošla od postojećeg broja zaposlenih u državnoj administraciji, ali je planirano da posle smanjenja broja zaposlenih, višak novca od zarada ide u budžetsku rezervu, iz koje će se isplaćivati otpremnine, rekla je Dragutinovićeva.

Ona je precizirala da su troškovi za zarade zaposlenih predviđeni na nivou od 182 milijarde dinara, što je za dve milijarde više nego ove godine.

Dragutinovićeva je navela da će prioritet u okviru javnih investicija biti izgradnja Koridora 10, pri čemu je četiri milijarde dinara predviđeno za izgradnju njegovog severnog kraka, milijarda dinara za Straževicu na obilaznici oko Beograda, dve milijarde za autoput Beograd – južni Jadran, a odvojena su sredstva i za eksproprijaciju zemljišta.

Govoreći o porezima, Dragutinovićeva je najavila da je zakon o porezu na imovinu "gotovo završen", kao i da je u postojećem obračunu poreskih stopa potcenjena vrednost imovine i da će izmenama biti obuhvaćena imovina u većem obimu nego do sada.

POSTAVITE ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime