Saveti advokata

0

PITANjE: Tužio sam svog gazdu, sud je presudio u moju korist i naložio mu da mi isplati četiri zaostale plate. I pored toga gazda mi nije uplatio novac iako sam ga opominjao. Predao sam ga na betrajbung i takođe vodio proces prinudne naplate i potom dobio takozvani Ferlustšajn.
Kako mogu da ga unovčim, mogu li taj ček negde da prodam i kad zastareva, pita V. N. iz Bazela

ODGOVOR: Ferlustšajn (Verlustschein ) je službena potvrda koja se se izdaje poveriocu čije potraživanje nije moguće podmiriti u postupku prinudne naplate duga, zato što dužnik u tom trenutku nije bio solventan. Ferlustšajn znači nije ček koji možete da unovčite, to je službena potvrda da prinudna naplata duga nije bila moguća. Nakon izdavanja Ferlustšajna imate mogućnost da u roku od 6 meseci ponovo tražite direktno izvršenje (Pfändung), bez prethodnog postupka pokretanja prinudne naplate.
Nakon isteka ovog roka, ili nakon ponovne nemogućnosti naplate, moraćete prinudnu naplatu da pokrenete od samog početka. Činjenica da dužnik nije bio u mogućnosti da plati dug upisuje se u registar, što može da mu oteža traženje posla ili stana, tako da mnogi dužnici baš iz tog razloga pristaju da plate dug, kako bi mu poverilac predao Ferlustšajn i tako omogućio da se briše iz registra.
Ukoliko dužniku to nije moguće ili to ne želi, onda morate sačekati da on dođe do novčanih sredstava, što bi vam omogućilo da u postupku za prinudnu naplatu duga dođete do svog novca.
Ferlustšajn, inače, zastareva u roku od 20 godina.

POSTAVITE ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime