SAVETI ADVOKATA

0

PITANjE: Moja ćerka studira i prošle godine sam dobijala dečji dodatak i dečju rentu za nju.
Ja već četiri godine primam invalidsku penziju, a muž mi radi samo 50 odsto. Moja kćerka ove godine studira, ali i povremeno radi. Da li imam pravo na dečji dodatak i na dečju rentu i da li ona sme da radi? Kome se treba obratiti da dobijem dečji dodatak za nju, pita Z. M. iz Berna.

ODGOVOR: Do završetka redovnih studija vaše ćerke, a najkasnije do njene 25 godine života, imate pravo kako na dodatak za njeno školovanje (dečji dodatak) tako i na dečju rentu.
Po zakonu se ova dva prava ne isključuju, nego postoje istovremeno. Isto tako vaša ćerka ima pravo da dobija pomenuti dodatak i rentu i dok radi. Međutim, njena godišnja primanja ne bi smela u ovom slučaju da pređu iznos od 28.080 franaka. Sam zahtev za dečji dodatak bi mogao vaš suprug da postavi putem svog poslodavca, koji bi ovaj dostavio nadležnoj kasi za dečje dodatke (Familienausgleichskasse).
Pored supruga mogli biste i vi da zahtevate pravo na dečji dodatak, ali bi u ovom slučaju bila nadležna kantonalna kasa za starosnu i invalidsku rentu (AHV-Ausgleichskasse).

 

POSTAVITE ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime