Pasoš jedino za “supermigrante”

0

Javnu raspravu u odboru za unutrašnje poslove austrijskog parlamenta obeležilo je mišljenje većine eksperata da Austrija treba da se prati trend u Evropi koji ide u pravcu dvojnog, pa i višestrukog državljanstva.
Dunja Bogdanović-Govedarica iz Savetovališta za migrante iznela je zapažanje da sve govori u prilog tome da je sticanje austrijskog državljanstva nešto nepoželjno u Austriji.
– Promena Zakona 2013. donela je smanjenje čekanja na austrijski pasoš, ali samo za "supermigrante". Pod plaštom integracije su, kao i ranije, isključene velike grupe – istakla je ona.
Prema njenom mišljenju, najveće prepreke su ispit nemačkog jezika na B1 nivou, kao i potreban dokaz o primanjima. Takođe je dodala da su za mnoge previsoke takse za sticanje državljanstva.
– Ono što stranci svakako nemaju jeste pravo glasa – istakla je Dunja Bogdanović-Govedarica.
Ona se založila za to da u deca rođena u Austriji treba da dobiju automatski austrijsko državljanstvo.

Dunja Bogdanović-Govedarica

– To bi imalo ne samo veliki simbolični značaj za roditelje i decu, već bi se takođe izbegla birokratska procedura i uštedeli troškovi. Deca osoba koje imaju trajni boravak ne dobijaju trajni boravak već moraju posle određenog vremena iznova da traže produžetak boravka. Istovremeno se doprinos za porodice daje samo do trajanja boravišnog naslova. Takođe, prilikom traženja zanatskog mesta i posla mladi koji nemaju državljanstvo su zapostavljeni – istakla je ona.

Ona je upitala i za smislenost ispita jezika koji podrazumeva nivo koji mnogi Austrijanci ne bi ispunili.
– Mnogi se veoma dobro usmeno izražavaju, ali ne mogu da polože pismeni ispit – rekla je ona.
Politikolog Gerd Falhars je istakao da Austrija spada u najrestriktivnije zemlje kad je reč o standardima za sticanje državljanstva. On je ukazao na visoke troškove sticanja austrijskog pasoša budući da pokrajinske i savezne takse iznose zajedno od 1.220 evra u Forarlbergu do 2.580 evra u Štajerskoj.
Ditmar Hudski, šef odeljenja za boravak i državljanstvo u ministarstvu unutrašnjih poslova Austrije, zalaže se da se ostane pri principu izbegavanja dvojnog državljanstva jer se pribojava konflikta interesa i lojalnosti.
Valter Sedlak, šef magistratskog odeljenja zaduženog za državljanstvo i pridošlice MA35, ukazao je na velike birokratske obrade koje su potrebne da se proveri ispunjenost kriterijuma sigurnih primanja.
Dunja Bogdanović-Govedarica je istakla da je upravo ova prepreka razlog zbog koga mnogi koji su hteli nisu uspeli da dobiju austrijski pasoš.
 

Slobodarci protiv
Dok su se stranke Zeleni i Neos založile za olakšice u dobijanju dvojnog državljanstva, slobodarci ne vide razlog tome da stranci koji su rođeni u Austriji imaju olakšice.
Poslanica Zelenih Alev Korun je istakla da je posebno upitan dokaz o sigurnim primanjima. Ona je istakla da 70 procenata radnika ne bi isupunilo preduslove. Prema njenom mišljenju, time je pravo glasa direktno povezano s primanjima kao u ranijem "cenzusnom biračkom pravu".

 

POSTAVITE ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime