Otpremina za neraspoređene u pravosuđu

0

 

Slobodan Homen: Kompjuterizacija sistema pravosuđa uzrokovaće 2000 otkaza

 

 

Sudije i tužioci koji ne budu izabrani na predstojećim izborima imaće, shodno zakonima o sudijama i javnim tužilaštvima, pravo na šest mesečnih plata u visini plate koju su imali u trenutku prestanka dužnosti, rekao je Homen.

On je napomenuo da pravo na naknadu plate može da prestane pre proteka roka od šest meseci, koji se računa od dana prestanka dužnosti (31. decembar 2009) ako sudija kome je prestala dužnost zasnuje radni odnos ili stekne pravo na penziju. Period nadoknade može biti produžen za još šest meseci ako u tom roku stiče pravo na penziju.

Državni sekretar je ukazao da se od 2.000 zaposlenih, koliko je procenjeno da je višak u pravosudnoj administraciji, 1.190 do sada dobrovoljno prijavilo da uz naknadu napusti posao. Homen je dodao da će u slučaju potrebe za daljom racionalizacijom zaposlenih, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca napraviti unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta.

Homen: Naknonada prema zakonu

Neraspoređeni u pravosudnoj administraciji imaće pravo na nadoknadu prema zakonu koji uređuje prava državnih službenika i nameštenika pri promeni uređenja državnih organa, što će biti poznato tokom januara sledeće godine, istakao je Homen.

Homen je podsetio da zaposleni koji su se dobrovoljno odlučili za sporazumni prestanak radnog odnosa mogu da biraju četiri modela otpremnine.

Prvi model za novčanu naknadu predviđa naknadu u iznosu od 10 prosečnih zarada u privredi Srbije za zaposlene koji imaju više od 10 godina staža, a drugi u visini dinarske protivrednosti od 120 evra po godini staža po srednjem kursu na dan usvajanja zaključka.

Predviđena je i otpremnina u skladu sa Zakonom o radu – jedna trećina plate za prvih 10 godina staža i jedna četvrtina plate za naredne godine radnog staža, sve uvećano za 30 odsto.

Četvrti model naknade takođe predviđa otpremninu u skladu sa Zakonom o radu – trećina plate za prvih 10 godina staža i četvrtina plate za naredne godine radnog staža, plus ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i u slučaju nezaposlenosti.

 

Homen je rekao da će u narednom periodu biti uvedena kompjuterizacija sistema, zato što je pravosuđe ’’radilo sporije’’. On je objasnio kako će ubuduće kompjuter sam dodeljivati broj predmeta i određivati sudije, tako neće biti potrebe za velikim brojem sudskog osoblja a doći će i do rasterećenja državnog budžeta.

POSTAVITE ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime