Izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima koje je usvojila i parlamentu uputila Vlada Srbije usklađuju taj propis sa osam od deset direktiva EU u ovoj oblasti, a očekuje se da će izmenjeni zakon u velikoj meri rešiti i problem piraterije.

Privredna komora Srbije na inicijativu svojih članica okupljenih u Udruženju za kreativnu industriju zalagala se za usaglašavanje prava intelektulane svojine sa praksom EU i nastaviće sa aktivnostima usmerenim na potpuno usklađivanje propisa u ovoj oblasti.

Krajni cilj regulisanja prava intelektualne svojine jeste stvaranje ambijenta u kojem autori štite svoja prava i imaju adekvatnu nadoknadu za svoje delo, dalje unapređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, kao i balansa sa interesima korisnika autorskog dela.

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić ukazuje da je ovo najvažniji zakon u oblasti intelektualne svojine i pravni temelj za razvoj naših kreativnih industrija, koje godišnje stvaraju oko 7, 1 odsto bruto domaćeg proizvoda u Srbiji i zapošljavaju više od 110.000 ljudi.

– Srbiji je što pre potreban moderan Zakon o autorskim i srodnim pravima usaglašen s evropskim standardima, pre svega zbog naših autora i nosilaca srodnih prava, kao i zbog zatvaranja poglavlja 7 – istakao je Marić.

Prema rečima direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, predložene izmene Zakona o autorskom i srodnim pravima, u prvom redu, pozitivno će uticati na zaštitu ekonomskih interesa autora, interpretatora, proizvođača fonograma i organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, kroz unapređenje kolektivnog ostvarivanja tih prava, produženje zaštite imovinskih prava interpretatora i proizvođača fonograma, uvođenje novih prava u korist glumaca.

Predlog zakona usklađen je i sa evropskom Direktivom o sprovođenju prava intelektualne svojine koja uređuje pitanje sudske zaštite ovih prava. Interesi autora i nosilaca autorskog i srodnih prava biće daleko bolje zaštićeni pred našim sudovima nego do sada, istakao je Marić.

Bane Stojanović, direktor “City records” i predsednik Upravnog odbora Organizacije proizvođača fonograma Srbije, očekuje da će izmene zakona u velikoj meri rešiti problem online piraterije.

– Otvaranje pregovaračkog poglavlja 7, koje se odnosi na intelektualnu svojinu, u junu 2017. godine, donelo je i obavezu da se usvoje izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima, usklađene sa EU direktivama. Tada je istaknuto da će kolektivne organizacije morati da imaju veću transparentnost svog rada i poslovanja, kao i odnosa prema svojim članovima i nosiocima prava – rekao je Stojanović.

Kako je objasnio, kolektivne organizacije u obavezi su da tarife prema korisnicima budu usaglašene sa EU direktivama.

Source :

Vestionline

POSTAVITE ODGOVOR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime